top of page
Dokument til læreplaner

DEN STYRKEDE LÆREPLAN

Læreplanen for Børnehuset Akeleje er hovedsageligt tænkt som et pædagogisk redskab til intern brug for personalet og skal leve op til de officielle retningslinjer, som udstikkes af det pædagogiske tilsyn. Samtidig er den også en måde at vise ansigt på udadtil, til forældre, kommende forældre og andre interesserede.

Herudover definerer vi hvert andet år to fokuspunkter, som vi fordyber os særligt i over en periode på to år. Fokuspunkterne udvælges af personalegruppen og behandles både teoretisk og via praktisk implementering i den daglige pædagogiske praksis. Læreplanerne godkendes af vores forældrebestyrelse og Pædagogisk Tilsyn. Vi bruger programmet "prezi" i arbejdet med den daglige praksis og en bevidstgørelse af denne. Et redskab, der er meget formbart og passende til vores syn på, at pædagogik er en kunstform, en praksis i løbende udvikling. I kan se et uddrag af vores arbejdsmetode, ved at klikke ind på prezi og derefter på symbolet med stjerne og 2 sværd. Der vil i se arbejdsgangen i vores Michaelsfest/periode.


EVALUERING

”Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø.”

”Med evalueringskultur i dagtilbuddet forstås, at lederen har ansvar for, at det pædagogiske personale og ledelsen løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogiske læringsmiljøer understøtter børnegruppens trivsel, læring, udvikling og dannelse.”

Den styrkede pædagogiske læreplan, Rammer og indhold, s. 50-51

Læreplan/evaluering/tilsyn: Our Mission
bottom of page