top of page
Spiser-frugt1.png

EN DAG I BØRNEHAVEN

Rytme og gentagelse skaber tryghed og genkendelighed i barnets hverdag og kommer til udtryk i en fast dags- og uge-rytme i børnehaven. Når børnehaven åbner om morgenen, tændes der levende lys og når børnene kommer, hilser vi på hinanden. Så begynder de at tegne og lege i den rolige morgenstemning.
Der er morgenbrød kl. 9-9.30. Derefter er der tid til det, der for børnene er det allervigtigste – legen. Barnets leg anses som noget grundlæggende, der kan udvikle det til et skabende og initiativrigt menneske. Her udvikler barnet at kunne tænke kreativt, være empatisk (indfølingsevne) og derigennem udvikle sine sociale kompetencer. 
Udover sikkerhed er der to krav til legetøjet. Det skal blive ”levende” – forandre karakter, når barnet får det i hænderne, og det skal kunne bruges til mere end en ting. Derfor er de fleste af vores legeredskaber fremstillet af naturmaterialer. Vi leger fx gerne med grankogler, træstykker, rødder, stof, strikkede dyr, syede dukker, potter og pander, skeer og papir – alt noget, som stimulerer børnenes sanseudvikling. Fantasien sætter ingen grænser.
Mens børnene leger, er voksne i færd med de daglige gøremål, som børnene kan være med til eller bruge som inspiration i deres leg.
På dette tidspunkt tilbyder vi også forskellige aktiviteter alt efter årstiden. Det kan være filtning, snitning, skoleleg eller bagning. kl.11 samles vi til en samling i rundkredsen. Her synges en velkomst-sang til hvert barn og sange, som følger årets gang som fx bondens arbejde på gården, kong vinters slot eller frøen i mosen. Rim, remser og fingerlege siges rytmisk, og der gøres bevægelser til. Sanglegen plejer det sociale, øger livsglæden, udvikler sproget og formidler kultur.
Derefter spiser vi sammen. Der er blomster og lys på bordet, og vi synger en sang, hvor vi takker for maden.
Efter maden fortælles et eventyr, enten et remse- eller folkeeventyr. Eventyrene imødekommer både barnets trang til gentagelser og til forvandlinger – ligesom det giver barnet indre billeder, mod og handlekraft.
Alle går vi ud, leger i haven, plukker æbler, fejer, vasker tøj, planter blomster eller hvad der ellers måtte være af sysler. Enkelte kan hjælpe med oprydningen indendørs. Senere på eftermid-dagen spiser vi vores medbragte frugt.
Vi hilser farvel og på gensyn til alle børn og forældre og fortæller kort om dagen, der er gået, når de hentes.

En dag i børnehaven: About Us
bottom of page