AKELEJES BESTYRELSE

Nedenstående personer udgør bestyrelsen i børnehaven. Man er altid velkommen til at henvende sig, hvis man har noget på hjertet eller spørgsmål omkring bestyrelsens arbejde

Som bestyrelse for en privat daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den strategiske retning for institutionens liv og fremtid og sikre, at det netop nu i vores omskiftelige samfund giver mening at være privat og bygge på et værdigrundlag. Derudover har bestyrelsen ansvaret for at gældende lovgivning, administrative bestemmelser, vedtægter, driftsaftale, og de af bestyrelsen trufne aftaler overholdes.

Den private daginstitutions bestyrelse har det overordnede ansvar for institutionens drift og virke, men i dagligdagen er mange opgaver overdraget til institutionens ledelse og personale, der skal føre bestyrelsens beslutninger ud i livet.  Den ansatte ledelse betragtes juridisk som bestyrelsens ’forlængede arm’, og det er ledelsen, der har ansvaret i dagligdagen for ledelsen af institutionen. Ledelsen har ansvaret for økonomien, personaleledelsen og ansvar for det daglige pædagogiske indhold i institutionen, herunder ansvaret for, at der udarbejdes pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering. Bestyrelsen skal inddrages i arbejdet med læreplanen og børnemiljøvurderingen. Kommunen skal godkende læreplanen.

Akeleje%2520billede%2520-%2520Christina%2520Lausen_edited_edited.jpg

CHRISTINA LARSEN LAUSEN

Formand
Elena og Noahs mor
kontakt: mobil 28725426

Sine_edited_edited.jpg

SINE SKOVBJERG

Næstformand
Siri Marias mor

mille_edited.jpg

MILLE LÆRKE KRISTENSEN

KASSERER
(Marius´mor)

3858783.jpg

PALLE

SUPPLEANT
(Marcus`far)

Camilla_edited.jpg

CAMILLA

SUPPLEANT
(Felix`mor)

3858783.jpg

SIV

STØTTEFORENINGEN
(Alice´s mor)