top of page

AKELEJES BESTYRELSE

Nedenstående personer udgør bestyrelsen i børnehaven. Man er altid velkommen til at henvende sig, hvis man har noget på hjertet eller spørgsmål omkring bestyrelsens arbejde

Som bestyrelse for en privat daginstitution er man som bestyrelse også arbejdsgiver for institutionen. Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den strategiske retning for institutionens liv og fremtid og sikre, at det netop nu i vores omskiftelige samfund giver mening at være privat og bygge på et værdigrundlag. Derudover har bestyrelsen ansvaret for at gældende lovgivning, administrative bestemmelser, vedtægter, driftsaftale, og de af bestyrelsen trufne aftaler overholdes.

Den private daginstitutions bestyrelse har det overordnede ansvar for institutionens drift og virke, men i dagligdagen er mange opgaver overdraget til institutionens ledelse og personale, der skal føre bestyrelsens beslutninger ud i livet.  Den ansatte ledelse betragtes juridisk som bestyrelsens ’forlængede arm’, og det er ledelsen, der har ansvaret i dagligdagen for ledelsen af institutionen. Ledelsen har ansvaret for økonomien, personaleledelsen og ansvar for det daglige pædagogiske indhold i institutionen, herunder ansvaret for, at der udarbejdes pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering. Bestyrelsen skal inddrages i arbejdet med læreplanen og børnemiljøvurderingen. Kommunen skal godkende læreplanen.

Blå Blomst Front

STINE BJERRINGGAARD RASMUSSEN

Formand
(Selmas mor)
kontakt: mobil 40172684

ak_edited.jpg

CHRISTINA VAN DER PLOEG NIELSEN

Næstformand
(Olivers mor)

mille_edited.jpg

MILLE LÆRKE KRISTENSEN

KASSERER
(Vildes mor)

ak_edited_edited.jpg

TINA LUND

SUPPLEANT
(Albertes mor)

ak_edited_edited.jpg

ANNE-METTE FALSIG GLEERUP

SUPPLEANT
(Carls mor)

ak_edited_edited.jpg

SIV

STØTTEFORENINGEN
(Bjørns mor)

Bestyrelsen: Our Team
bottom of page