top of page
foreldre.jpg

FORÆLDRE-SAMARBEJDE

Vi tilbyder 3 forældresamtaler  i løbet af børnehavetiden. En 3 måneders-samtale, som sker 3 måneder efter, jeres barn er startet. En samtale i  og en overgangssamtale i november, inden jeres barn skal starte i skole til sommer, der vil have skoleparathed som sit omdrejningspunkt. Derudover er der altid mulighed for en samtale, og vi indkalder løbende forældre til samtale for at tage eventuelle problematikker i opløbet. Forældrene kan til enhver tid bede om en samtale med få dages varsel.
Der lægges vægt på en daglig god dialog mellem personale og forældrene, hvor blandt andet små historier fortælles. Vi bestræber os på at skabe tillid hos forældrene, så vi til enhver tid vil kunne være imødekommende og tage en eventuel konflikt i opstartsfasen.
Vi forventer at forældrene bakker op om det store fællesskab og regler i børnehaven.
Der bliver desuden afholdt et forældremøde årligt i efteråret, hvor vi beretter om livet i børnehaven, har pædagogiske indslag m.m. Derudover prøver vi at skabe et ’rum’, hvor forældre og pædagoger mødes til fælles foredrag og debataftener eller til kreative lørdage, hvor der i fællesskab skabes ting til salg i julebasaren.
Forældrene får et nyhedsbrev hver måned, hvori der blandt andet står om årstidsfester, næste tids program og lignende.
Forældrene deltager derudover i fire årstidsfester, hvor i blandt andet kan se vores ‘arbejde’ med børnene og de traditioner, der ligger til grund for vores børnehaveliv. Disse årstidsfester skaber også grobund for et forældresamarbejde forældrene imellem.
Der afholdes arbejdsdag en gang om året i september, hvor det mere er det sociale fællesskab, der bliver vægtet.

Forældresamarbejde: Our Mission
Forældresamarbejde: Pro Gallery
bottom of page